ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ปี 2566

Author : anurak Date : 03 Mar 2023
View : 86 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน”และหัวข้อเรื่อง สื่อสารการทบทวน “ระเบียบคณะกรรมการสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565” โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิของสรพ. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐาน HA และหัวใจของการรับรองและก้าวต่อไปของ Modernize Accreditation” และหัวข้อ “ประเภทการรับรองและกรอบแนวคิดในการพิจารณา” ให้กับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ปี 2566 ที่จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสิริเจ้าพระยา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์


คลังภาพ