ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ตอบรับการเข้ารับประกาศนียบัตร

Author : anurak Date : 08 Mar 2023
View : 548 Tags :

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศกำหนดการและรายชื่อสถานพยาบาลที่ตอบรับในการเข้ารับประกาศณียบัตร

ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เอกสารแนบ
  1. กำหนดการ_รายชื่อ รพ.ตอบรับเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรวันที่ 14 มีนาคม 2566_edit660310 .pdf
    View