ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2566

Author : anurak Date : 08 Mar 2023
View : 192 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการพิจารณา (ร่าง) กลยุทธ์การขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้-สายธาร (แบบ Hybrid) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)