ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ชั้นในเก่าให้เรานะ”

Author : anurak Date : 22 May 2023
View : 1,890 Tags :

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคชุดชั้นใน อาทิ บรา กางเกงใน เสื้อกล้าม เสื้อซับใน เพื่อนำไปเป็นพลังงานทดแทนพลังงานถ่านหินตามกระบวนการของ TPI Polene โดยการบริจาคนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ค่านิยมขององค์กร PDLA ของสถาบันในส่วนของ A : Altruism & Respect การอุทิศตน เพื่อผู้อื่นและให้เกียรติผู้อื่น ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถบริจาคได้ที่ตู้รับบริจาค ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 

เอกสารแนบ