ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดอบรมโปรแกรมการพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare In Action Learning Program) Module 1 SHA Principle for Leader (HA 801)

Author : anurak Date : 23 May 2023
View : 1,190 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรม หลักสูตร HA 801 โปรแกรมการพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare In Action Learning Program) Module 1 SHA Principle for Leader ในรูปแบบ Hybrid ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม รร. อมารี ดอนเมือง
 สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ กำหนดเป้าหมายและคุณค่าของการนำแนวคิดการพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ ในมุมมองของผู้นำสถานพยาบาล เพื่อนำไปสู่การกำหนด action plan และกลยุทธ์การพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยจิตวิญญาณ (SHA) นำสู่การปฏิบัติในสถานพยาบาล สำหรับผู้นำรวมทั้งการประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่ SHA Program Specific Program Certification โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้บริหาร และผู้นำของสถานพยาบาลเข้าร่วมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาราขเชียงใหม่ รพ.ท่าฉาง รพ. ปัตตานี รพ.สระบุรี รพ.ลำปาง รพ.โนนสัง

เอกสารแนบ
  1. messageImage_1684806580693.jpg
    ดาวน์โหลด
  1. messageImage_1684807361047.jpg
    ดาวน์โหลด
  1. messageImage_1684807559474.jpg
    ดาวน์โหลด