ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จับมือ สช และสวรส. ร่วมกันจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรับมือสถานการณ์เพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ

Author : anurak Date : 26 May 2023
View : 1,076 Tags :

ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ของสรพ.เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรับมือสถานการณ์เพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน อันประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุชภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งในอาคารสุขภาพแห่งชาติ ได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์เพลิงไหม้ได้


เอกสารแนบ