บทบาทประชาชนเพื่อความปลอดภัย


กิจกรรรม 2P สู่ 3P

  601 ครั้งการสื่อสารรับฟังและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อปรับปรุงระบบบริการ From 2P to 3P Safety วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี และเผยแพร่ทาง HA thailand fanpage และ HAI Youtube channelดาวน์โหลดไฟล์แนบ :

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :


;