เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ


สื่อวิดีทัศน์กระบวนการพัฒนาคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19

  751 ครั้งEP21 กระบวนการพัฒนาคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=tfKAN5E3Jhw&feature=youtu.be

 

สู้กับ COVID ชีวิตปลอดภัย 

https://www.facebook.com/HATHAILANDfanpage/videos/940120636434361/

 

ช่วงชีวิตที่ติด COVID-19 การป่วยและการรักษา

https://www.facebook.com/HATHAILANDfanpage/videos/915059745598478/

 

สร้างภูมิคุ้มกัน COVID ด้วยสุขภาพจิตเป็นพลัง

https://www.facebook.com/HATHAILANDfanpage/videos/1071949976523980/

 

นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย สู้ด้วยใจ ไปด้วยกัน

https://www.facebook.com/HATHAILANDfanpage/videos/1901304363333888/

 

ร้อยดวงใจสู่โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพสู้ภัย COVID-19

https://www.facebook.com/HATHAILANDfanpage/videos/278127013357971/

 

Business Continuity Management: เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

https://www.facebook.com/HATHAILANDfanpage/videos/558613431523594/

 

นวัตกรรมดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตวิถีใหม่  “Innovation for new normal medical care”

https://www.facebook.com/HATHAILANDfanpage/videos/869131740259012/

 

บทบาท ICN ในสถานการณ์ COVID-19

https://www.facebook.com/1554056364912970/videos/838064780048382

 

การทำความสะอาด อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19

https://www.facebook.com/HATHAILANDfanpage/videos/2557322097816838

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย COVID-19 

https://www.facebook.com/1554056364912970/videos/617977312087425

 

ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 (Personnel Safety)

https://www.facebook.com/1554056364912970/videos/242768653508618

 

COVID-19 FAQ for Health Care Personnel by ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล X HA X DoDONE
 
วีรบุรุษเสื้อกาวน์ นางฟ้าสีขาว
 
 
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย COVID-19 และการบริหารจัดการในระดับ รพช.
 
 
สู้กับ COVID ชีวิตปลอดภัย
 
 
 
 


;