ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564

13/09/2564:16:48:59

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Electronic Conference)

30/08/2564:09:02:39

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียงหลักสูตรการพัฒนา ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลและหลักสูตรการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล

27/08/2564:18:36:29

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แอพพลิเคชั่นระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

27/08/2564:18:34:33

เอกสารแนบ :


จ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบยา จำนวน ๒ บทเรียน

25/08/2564:16:07:57

เอกสารแนบ :


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Electronic Conference)

18/08/2564:18:55:31

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบการจัดการอบรมสัมมนา ประสานพลังเครือข่ายในสถานการณ์ COVID-๑๙ เพื่อโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ HA Thailand Facebook

18/08/2564:18:26:59

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจ้างออกแบบ art work และจัดพิมพ์หนังสือ Innovation story from ๒PSafety Tech

18/08/2564:18:26:10

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อรูปแบบ Spray Card

18/08/2564:18:25:06

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Electronic Conference)

16/08/2564:17:32:59

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 157 รายการ

;