ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย ของโรงพยาบาลออนไลน์ (Hospital Safety Culture Survey)

03/11/2564:16:08:54

เอกสารแนบ :


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาให้บริการ (Provide Service) สนับสนุนการใช้งานระบบ NRLS แก่สถานพยาบาลสมาชิกรายใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ๒P Safety Hospital ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

01/11/2564:16:23:08

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือเคล็ดลับคุณภาพ

28/10/2564:18:09:01

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

30/09/2564:20:42:53

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการ (Provide Service) และการบริการดูแลบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) โปรแกรมการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ (Hospital Safety Culture Survey)

30/09/2564:20:40:33

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการให้บริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสนับสนุนและดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program THIP)

30/09/2564:20:39:18

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

30/09/2564:20:36:47

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการ (Provide Service) และการบริการดูแลบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) โปรแกรมระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสื่ยงทางคลินิก และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ (NRLS)

30/09/2564:19:40:15

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Government ERP)

30/09/2564:19:19:09

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Service

30/09/2564:19:16:33

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 186 รายการ

;