ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียงหัวข้อ การทำ Service Profile การพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน

09/08/2564:15:56:32

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียงหัวข้อ กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล

09/08/2564:15:55:41

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียงหัวข้อ องค์การพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพ

09/08/2564:15:54:41

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัดรูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัดรูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่อ

04/08/2564:15:24:46

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564

27/07/2564:15:51:52

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ (National and Learning System NRLS)

27/07/2564:14:43:20

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างพิมพ์ สมุดบันทึกคุณภาพ

14/07/2564:16:15:07

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ (National and Learning System NRLS)

09/07/2564:18:17:40

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียง หัวข้อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

08/07/2564:19:07:01

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผน จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลฯ NRLS

25/06/2564:18:58:56

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 185 รายการ

;