ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิต Entertainment Content โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/04/2564:15:32:20

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

16/04/2564:13:15:25

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

31/03/2564:09:36:33

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ NRLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/03/2564:17:23:30

เอกสารแนบ :


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน

15/03/2564:16:54:26

เอกสารแนบ :


แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

12/03/2564:09:46:30

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

12/03/2564:09:45:39

เอกสารแนบ :


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

05/03/2564:18:22:46

เอกสารแนบ :


ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีโอ Motiona Graphic

03/03/2564:15:26:21

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสื่อสารภารกิจองค์กร

03/03/2564:15:25:43

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 185 รายการ

;