ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ

03/03/2564:08:54:09

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการถ่ายทอดสัญญาณหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Web Browser

01/03/2564:15:43:33

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

25/02/2564:16:06:47

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

10/02/2564:06:28:25

เอกสารแนบ :


ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

10/02/2564:06:23:28

เอกสารแนบ :


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

06/01/2564:09:17:05

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

06/01/2564:09:08:09

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

06/01/2564:09:07:34

เอกสารแนบ :


แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

06/01/2564:08:58:48

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ด้วยวิทีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)

30/12/2563:16:19:11

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 185 รายการ

;