รายงานประจำปี


รายงานประจำปี


รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

07/04/2564:07:30:20

เอกสารแนบ :


HAI-Annual Report ปี 2562

24/02/2564:10:10:51

เอกสารแนบ :


HAI-Annual Report ปี 2561

24/02/2564:10:08:16

เอกสารแนบ :


HAI-Annual Report ปี 2560

24/02/2564:10:10:14

เอกสารแนบ :


HAI-Annual Report ปี 2558

17/02/2564:15:18:23

เอกสารแนบ :


HAI-Annual Report ปี 2557

17/02/2564:15:00:44

เอกสารแนบ :


HAI-Annual Report ปี 2556

17/02/2564:15:00:16

เอกสารแนบ :


HAI-Annual Report ปี 2555

17/02/2564:14:59:52

เอกสารแนบ :


HAI-Annual Report ปี 2554

17/02/2564:08:35:40

เอกสารแนบ :


งบการเงินไตรมาส 3/2563

05/08/2563:10:44:28

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 13 รายการ

;