ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 04/11/2564

  | 
  1389 ครั้ง

สรพ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและส่งผลงานวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22สรพ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและส่งผลงานวิชาการประจำปี HA National Forum  ครั้งที่ 22

          สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ขอเชิญชวนโรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และในสถานที่ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีกลางสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนรวมทั้งหน่วยงานที่อยากเห็นสังคมไทยเข้าใจกัน ไว้วางใจกัน และพร้อมที่ก้าวเดินไปด้วยกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในสังคม

          สำหรับโรงพยาบาลหรือท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ทั้ง 2 รูปแบบ และขอเชิญชวนโรงพยาบาลร่วมจัดส่งผลงานวิชาการดีเด่นของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับเนื้อหาการประชุม โดยสามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 22 ธันวาคม 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด กำหนดการและแนวทางการนำเสนอผลงาน เพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th และ www.forumhai.com หรือ scan QR code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด   

        ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สอบถามการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คุณกฤตภาส นธกิจไพศาล: 02-0278844 หรือ 02-0278847-49 ต่อ 9621  การชำระเงิน คุณปราณี บุทฤทธิ์: 02-0278844 หรือ 02-0278847-49 ต่อ 9615  งานนิทรรศการ คุณนวลพรรณ สูงสมสกุล: 02-0278844 หรือ 02-0278847-49 ต่อ 9220  หรือช่องทางการสื่อสารผ่าน Line ID: @hathailand และ Email: training@ha.or.th

จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีและส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;