ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 09/11/2564

  | 
  140 ครั้ง

ผอ. สรพ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับ เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระพุทธนิรามัยที่หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงสาธารณสุข , พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประดิษฐานบนแท่นฐานเดียวกัน พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก , ศาลพระพรหม จากนั้นเดินทางไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ 0149/2564 ที่ผ่านมา


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;