หลักสูตรฝึกอบรม

ช่องทางการติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / ช่องทางการติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

ช่องทางการติดต่อ : กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม

 

อีเมลกลางสอบถามงานหลักสูตรฝึกอบรม haonline@ha.or.thผู้จัดการโครงการ

โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9511 คุณรัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์ E-mail : ruchadaporn@ha.or.th


นักวิชาการฝึกอบรม

โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9512 คุณสุพรรณี สุวรรณศรี E-mail : suphannee@ha.or.th


ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9513 คุณวาสนา มากจันทร์ E-mail : vassana@ha.or.th

โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9514 คุณวารุณี พันธุ์แพง E-mail : waruneep@ha.or.th

โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9515 คุณจิตรา เกสพานิช E-mail : jittra@ha.or.th 

โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9516 คุณแพรวพรรณ ฉัตรทอง E-mail : praewpun@ha.or.th

โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9517 คุณนราภรณ์ เต๊ะอั้น E-mail : naraporn@ha.or.th