การรับรอง

สถานะการรับรอง

หน้าหลัก / การรับรอง / สถานะการรับรอง

ผลการค้นหา

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

จังหวัด
มุกดาหาร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://www.facebook.com/Mukinter
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/04/2024 24/04/2026 View

โรงพยาบาลพิมลราช

จังหวัด
นนทบุรี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/04/2024 24/04/2026 View

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
http://chaloemphrakiathospital-nst.org/
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/04/2024 24/04/2026 View

โรงพยาบาลเกาะเต่า

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://kohtaohospital.com/
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 1 1 25/04/2024 24/04/2025 View

เมดพาร์ค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Accreditation 3 23/04/2024 22/04/2027

โรงพยาบาลคลองเขื่อน

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Accreditation 3 09/04/2024 08/04/2027

ศูนย์การแพทย์บางรัก

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
กรมควบคุมโรค
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Accreditation 3 13/12/2023 12/12/2026 View

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์
ละติจูด ลองจิจูด
13.75724,100.48521
เว็บไซต์
https://www.si.mahidol.ac.th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation advance-HA 2 re A-HA 2 26/09/2021 25/09/2024 View
PDSC_ระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวาน PDSC 16/11/2021 15/11/2024 View View
PDSC_การดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ re PDSC 1 05/03/2022 04/03/2025
PDSC_การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม re PDSC 1 05/03/2022 04/03/2025
PDSC_การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน PDSC_การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน 06/02/2023 05/02/2026
PDSC_ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร PDSC_ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร 06/02/2023 05/02/2026 View
PDSC_การดูแลรักษาผู้ป่วยข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ PDSC_การดูแลรักษาผู้ป่วยข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ 23/03/2023 22/03/2026 View

โรงพยาบาลไอเอ็มเอช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://www.imhthonburi.com/contactus
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 19/02/2024 18/02/2026 View

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต โรงพยาบาลขนาดกลาง

จังหวัด
ปทุมธานี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 19/02/2024 18/02/2026 View