การรับรอง

สถานะการรับรอง

หน้าหลัก / การรับรอง / สถานะการรับรอง

ผลการค้นหา

โรงพยาบาลรักษ์สกล

จังหวัด
สกลนคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://raksakol.com
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/11/2022 24/11/2023 View

โรงพยาบาลน้ำขุ่น

จังหวัด
อุบลราชธานี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 23/12/2022 22/12/2023

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 23/12/2022 22/12/2023

โรงพยาบาลวังยาง

จังหวัด
นครพนม
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
http://www.wangyanghos.go.th/
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 23/12/2022 22/12/2023

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัด
นครสวรรค์
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 23/12/2022 22/12/2023

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเจษฎาเวชการ

จังหวัด
สมุทรสาคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 23/12/2022 22/12/2023

โรงพยาบาลวังวิเศษ

จังหวัด
ตรัง
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
http://www.wanghos.go.th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 23/12/2022 22/12/2023

โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง

จังหวัด
นครพนม
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
กรมแพทย์ทหารบก
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 23/12/2022 22/12/2023

โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

จังหวัด
สงขลา
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://mitraparphospital.com/home/th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 24/01/2023 23/01/2024

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://thonburithungsong.com
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 24/01/2023 23/01/2024