การรับรอง

สถานะการรับรอง

หน้าหลัก / การรับรอง / สถานะการรับรอง

ผลการค้นหา

โรงพยาบาลไอเอ็มเอช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://www.imhthonburi.com/contactus
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 19/02/2024 18/02/2026

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต โรงพยาบาลขนาดกลาง

จังหวัด
ปทุมธานี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 19/02/2024 18/02/2026

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กนันอา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 1 1 19/02/2024 18/02/2025

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
ชนิดโรงพยาบาล
กรุงเทพมหานคร (สังกัด กทม.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
PHCA Accreditation PHCA 25/01/2023 24/01/2026

โรงพยาบาลไอเอ็มเอช สีลม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
13.72558682,100.519601
เว็บไซต์
http://www.mahaesakhospital.co.th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 24/11/2023 23/11/2025 View

โรงพยาบาลดอยหลวง

จังหวัด
เชียงราย
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/01/2024 24/01/2026 View

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง ทั่วไปขนาดกลาง

จังหวัด
ชลบุรี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/01/2024 24/01/2026 View

โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัด
ตรัง
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
7.56905,99.61944
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 2 r2 10/07/2023 09/07/2026

โรงพยาบาลพระพรหม

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/09/2023 24/09/2024 View

หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ ๖.๑ อำเภอบางละมุง (ศูนย์พัทยารักษ์)

จังหวัด
ชลบุรี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
กรมควบคุมโรค
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 1 1 25/09/2023 24/09/2024 View