การรับรอง

สถานะการรับรอง

หน้าหลัก / การรับรอง / สถานะการรับรอง

ผลการค้นหา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
ชนิดโรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Accreditation 3 23/08/2023 22/08/2026

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Advance-HA A-HA 27/09/2021 26/09/2024

โรงพยาบาลบ้านสร้าง

จังหวัด
ปราจีนบุรี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Accreditation 3 12/04/2023 11/04/2026

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

จังหวัด
ลำปาง
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
กรมการแพทย์
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://www2.lpch.go.th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
PDSC_การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์หลังผ่าตัด PDSC_การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์หลังผ่าตัด 30/09/2022 29/09/2025 View
Re-accreditation 4 r4 12/05/2023 11/05/2026

โรงพยาบาลคอนสาร

จังหวัด
ชัยภูมิ
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
http://www.hpt.konsarnhospital.com
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 3 r3 21/01/2023 20/01/2026

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่นวเวช

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/05/2023 24/05/2024

โรงพยาบาลนครินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
8.455783,99.967675
เว็บไซต์
http://www.nakharin.co.th/
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 24/01/2023 23/01/2024 View

เฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่ โฮมขนาดเล็ก

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 23/03/2023 22/03/2024 View

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัด
อุบลราชธานี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://www.uuhhospital.com/
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/10/2022 24/10/2023 View

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://www.princsisaket.com/
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
step 2 2 25/10/2022 24/10/2023 View