ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับสถาบัน

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 2 ตำแหน่ง


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน และขยายเวลาการรับสมัคร ดังนี้ 

1 ตำแหน่ง นิติกร (ตามประกาศด้านล่าง
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย New 

    

2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ (ขยายเวลาการรับสมัคร ถึง 15 ก.ย. 2566

    2.1 กำหนดทดสอบและสัมภาษณ์ วันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 09.00-11.30 น.  New

    2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้าย Newด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในกรณีทั่วไป

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 2 อัตรา

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัด กลุ่มภารกิจอำนวยการ

นักทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      ตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปรากฎในเอกสารแนบท้าย

วิธีการรับสมัคร

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่าง และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งเอกสารการสมัครมาตามที่อยู่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”

        ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

        โทรศัพท์ 02 027 8844 ต่อ 9310 Email: chaiwat@ha.or.th


ขยายเวลารับสมัคร

ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย.  - 15 ก.ย. 2566 และประกาศรายชื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง กำหนดทดสอบและสัมภาษณ์ วันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 09.00-11.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์ New (ตามเอกสารแบท้าย)    


ใบสมัคร


เอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัครทั่วไป 2 ตำแหน่ง นิติกร และนักทรัพยากรมนุษย์.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ใบสมัคร.png
  ดาวน์โหลด
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล.png
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นิติกร 30-8-66.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร นักทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ 1-15 ก.ย. 66.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรานชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นิติกร.pdf
  ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)

สังกัด กลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ ดังนี้ 

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ น.ส.ดวงทิพย์ ก่อกิจงาม เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ ได้ลงประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่างแล้ว*************************************************************   

ประกาศผลการคัดเลือก ทุกตำแหน่งเริ่มงาน 1 ตุลาคม 2566  

1. นักวิชาการระบบคุณภาพ กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม  (ลงประกาศแล้ว)

    1.1 นางสาว รินทร์ชนิศ กุลพรพิพัชญ์   บรรจุและทดลองงาน

    1.2 นางสาว สุธาดา สุทันฐรัตน์              สำรอง อันดับ 1

    1.3 นาง ปาจรีย์ สังฆโมลี                         สำรอง อันดับ 2

2. นักวิชาการระบบคุณภาพ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม  (ลงประกาศแล้ว)

    2.1 นางสาว รุ่งนภา บุษบง                บรรจุและทดลองงาน                  

    2.2 นาง ปาจรีย์ สังฆโมลี                   สำรอง อันดับ 1                  

    2.3 นางสาว ธัญญมาศ สังข์นาค       สำรอง อันดับ 2

3. นักทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม  (ลงประกาศแล้ว)

    3.1 ไม่มีผู้ใดผ่านการคัดเลือก 

4. นักวิชาการนวัตกรรมข้อมูล กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม (ลงประกาศแล้ว)

    4.1 นางสาวจิราพัชร พรเจริญวิโรจน์     บรรจุและทดลองงาน      *****************************************

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)

กำหนดทดสอบและสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-11.00 น.

ผ่าน Zoom ซึ่งจะแจ้งผู้สมัครไปทางเมล์ให้อีกครั้ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. น.ส. ดวงทิพย์ ก่อกิจงาม

2. นาง ปาจรีย์ สังฆโมลี

หมายเหตุ ประกาศ ตามไฟล์แนบด้านล่าง New


*******************************************

ส่วนตำแหน่งที่ได้มีการสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และ 23 กรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างสรุป และติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

*******************************************

โปรดอ่านประกาศ รายละเอียดให้ครบถ้วน

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

………………………………

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) จำนวน 1 อัตรา  สังกัด กลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ (ขยายเวลา ไปถึง 31 ก.ค. 66)

2 นักวิชาการระบบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา  สังกัด กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาฯ (สัมภาษณ์ 14 ก.ค. บ่าย ที่สถาบัน)

3 นักวิชาการระบบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา  สังกัด กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม (สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 2566 ผ่าน Zoom ช่วง เช้า )

4 นักทรัพยากรมนุษย์        จำนวน 1 อัตรา  สังกัด กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม (สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 2566 ผ่าน Zoom ช่วง เช้า )

5 นักวิชาการนวัตกรรมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา  สังกัด กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม (สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 2565 ผ่าน Zoom ช่วง บ่าย )

   

ตำแหน่งที่ 5 ประกาศรายชื่อในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และเข้าทดสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566

ผ่าน Zoom แต่จะมีการทดสอบโดยส่งโปรแกรมไปให้ทำก่อน เพื่อดูความสามาถ แล้วจึงประกาศรายชื่อต่อไป  

ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อย ตามไฟล์แนบ


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีความตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้สมัครสามารถโหลดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ QR Code ด้านล่าง  


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ปรากฎในเอกสารแนบท้าย


วิธีการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ด้านล่าง และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งใบสมัครทางเมล์ได้) หรือส่งเอกสารการสมัครมาตามที่อยู่ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02 027 8844 ต่อ 9310 Email: chaiwat@ha.or.th (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”)


ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น(เว้นวันหยุดราชการ)

กรณีส่งใบสมัครมาที่สถาบันจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


เอกสารประกอบการรับสมัคร

1) ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

9) ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน 1 ชุด

10) สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 


แจ้งผู้สมัครทุกท่าน

         ทาง สรพ. ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) สังกัด กลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566   *** เอกสารสามารถโหลดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง **** เอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัครทั่วไป ตำแหน่งวิชาการ 5 อัตราปี 2567 New.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.png
  ดาวน์โหลด
 1. ใบสมัคร.png
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร นวก- ผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ รายชื่อ นักวิชาการระบบคุณภาพ กลุ่มภารกิจส่งเสริม.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ รายชื่อ นักวิชาการระบบคุณภาพ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กร.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ รายชื่อ นักทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กร.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการนวัตกรรมข้อมูล New.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ นวก ผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อ ไม่ผ่าน นักทรัพยากรมนุษย์.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาการระบบคุณภาพ กลุ่มภารกิจส่งเสริม.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก-ระบบคุณภาพ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กร.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก นวัตกรรมข้อมูล.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาการ _ผู้เยี่ยมสำรวจ_.pdf
  ดาวน์โหลด