การรับรอง

ทำไมถึงต้องรับรองตามมาตรฐาน HA

หน้าหลัก / การรับรอง / ทำไมถึงต้องรับรองตามมาตรฐาน HA

  ทำไมถึงต้องรับรองตามมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation)

                           ทำไมถึงต้องรับรองตามมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation) เป็นเสมือนกระบวนการส่องกระจกเพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงตนเองของสถานพยาบาล โดยอาศัยมาตรฐานและมุมมองของเพื่อนจากภายนอก (external peer) เป็นเครื่องช่วยกระตุ้น มีการรับรองเป็นแรงจูงใจกับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง ในการสนับสนุนทางด้านการเงิน และกำหนดเป็นฐานในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง เป็นต้น