ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สรพ.เข้าพบอธิบดี สบส. หารือแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

Author : anurak Date : 15 Feb 2022
View : 160 Tags :

ผอ.สรพ.เข้าพบอธิบดี สบส. หารือแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมด้วยแพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล รองผู้อำนวยการ. , ดร. บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการ และนางวราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม เข้าพบ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมสํานักอธิบดี ชั้น 8 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ