ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดสัมมนาชุมชนนักปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (CoP Preventive CVD) ครั้งที่ 1/2565

Author : anurak Date : 24 Feb 2022
View : 202 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมสัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (CoP Preventive CVD) ครั้งที่ 1/2565 (Module 1) ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องร่มไม้สาย- สายธาร ชั้น 5 สรพ. อาคารสุขภาพแห่งชาติ