ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดประชุมออนไลน์ ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (CoPs) ด้าน Security and Privacy Information and Social Media

Author : anurak Date : 08 Apr 2022
View : 787 Tags :


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมออนไลน์ ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (CoPs) ด้าน Security and Privacy Information and Social Media เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00–16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ และ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการประชุม