ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารคุณภาพผ่านระบบออนไลน์

Author : anurak Date : 23 Jul 2022
View : 912 Tags :

     แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โดยมี ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ประธานอนุกรรมการสื่อสาร ,ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “นักสื่อสารคุณภาพ เครือข่ายการสื่อสารที่ยั่งยืน” และอาจารย์ปิยเดช เอกวรวงศ์ (อ.หย่าง) และ อ. ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร ร่วมให้ความรู้และเทคนิคในการเขียน และการสื่อสารออนไลน์ด้วย