ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Author : anurak Date : 06 Oct 2022
View : 661 Tags :

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (Orientation Program for New Surveyor) ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม jasper 2 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในเดือนสิงหาคม และผู้แทนผู้เยี่ยมสำรวจ รุ่น 1-5 ปี ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้มาตรฐาน HA ในการกระตุ้นการพัฒนาโรงพยาบาลได้สอดคล้องกับบริบท และเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการเยี่ยมสำรวจ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมสำรวจ (site visit) ของผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ รวมทั้งเพื่อสานความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันในระหว่างกลุ่มผู้เยี่ยมสำรวจ ตลอดจนเพื่อทราบระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดี จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในบทบาทของผู้เยี่ยมสำรวจสถาบันฯ โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.เรวดี ศิรินคร, อ.เลิศศิลป์ เอี่ยมพงษ์, อ.จุรินทร์ เป็นสุข  ร่วมเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย