ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้น1 และขั้นที่ 2 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 31 Oct 2022
View : 296 Tags :

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันได้พิจารณาและอนุมัติให้การรับรองระดับขั้นการพัฒนา ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จากรายงานการเยี่ยมประเมินความสำเร็จ แก่สถานพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐาน HA วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สถาบัน จึงขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองระดับขั้นการพัฒนาขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยมีระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 1 โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

    ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 2 โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จังหวัดศรีสะเกษ

     โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี

     โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ จังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ
  1. ประกาศขั้นที่1 และขั้นที่2 ฉบับที่ 9-2565.pdf
    View