ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมคณะกรรมการ HACC ครั้งที่ 1/2566

Author : anurak Date : 14 Nov 2022
View : 156 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. และนางบรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร HACC เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2566 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอมารี กทม. โดยมีวาระการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนการทำงานที่สอดคล้องตามทิศทาง วิสัยทัศน์ ของ สรพ. ในปี 2566 รวมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนตาม expert ของแต่ละ HACC ขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกเขตบริการมากยิ่งขึ้น