ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ HACC เชียงราย

Author : anurak Date : 23 Dec 2022
View : 434 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (HACC:CRH) “Synergy for Safety and Well-being : ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ”ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์