ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

หมอประสิทธิ์” ประชุม คกก.สรพ. นัดแรก ประกาศหนุน สรพ. รุกงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั่วประเทศ

Author : anurak Date : 24 Dec 2022
View : 754 Tags :

 “หมอประสิทธิ์” นั่งประธานการประชุม คกก.สรพ. นัดแรกหลัง ครม.แต่งตั้ง ประกาศพร้อมสนับสนุนการดำเนินงาน สรพ. บรรลุ 6 วัตถุประสงค์ รุกพัฒนาคุณภาพและยกระดับความปลอดภัยของสถานพยาบาลทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจในการรับบริการให้กับประชาชน

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 - ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา