ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานพยาบาลที่เข้ารับประกาศนียบัตร ในการประชุมวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23 สถานพยาบาลการรับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2

Author : anurak Date : 08 Mar 2023
View : 378 Tags :

สถานพยาบาลที่เข้ารับประกาศนียบัตร ในการประชุมวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23

สถานพยาบาลการรับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 

กำหนดการและรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับประกาศนียบัตร สถานพยาบาลการรับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2

ในการประชุมวิชาการประจําปี HA National Forum ครั้งที่ 23

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 - 13.00 น.

ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


เอกสารแนบ
  1. กำหนดการ_รายชื่อ รพ.ตอบรับเข้าร่วมรับประกาศณียบัตร วันที่ 17 มีนาคม 2566_edit660310.pdf
    View