ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สธ. มหาดไทย สรพ. จับมือมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./พชข.)

Author : anurak Date : 17 Mar 2023
View : 1,325 Tags :

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มอบเกียรติบัตรชื่นชมให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/ระดับเขต (พชอ./พชข.) ในงานประชุมวิชาการ HA FORUM ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Sapphire 105-107 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี

การมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี เข้ารับเกียรติบัตรจำนวน 72 อำเภอ และพชข. 3 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น พื้นที่ที่มีผลงานดีเด่นปี 2563 จำนวน 50 แห่ง และ พื้นที่ที่มีผลงานดีเด่นของปี 2565 จำนวน 25 แห่ง


คลังภาพ