ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองการพัฒนา ขั้นที่สอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 25 Aug 2023
View : 388 Tags :

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันได้พิจารณาและอนุมัติให้รับรองการพัฒนา ขั้นที่สอง จากรายงานการเยี่ยมประเมินความสำเร็จ แก่สถานพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐาน HA วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สถาบัน จึงขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านรับรองการพัฒนาขั้นที่สอง โดยมีระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด ดังนี้

   สถานพยาบาลที่ได้รับรองการพัฒนาขั้นที่สอง โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

     โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท จังหวัดนครราชสีมา

     โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอล เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ
  1. ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล _องค์การมหาชน_ ฉบับที่ 9.pdf
    View