ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการสถาบันและผู้บริหาร สรพ.เข้าร่วมเป็นวิทยากรและนำเสนอผลงานโปสเตอร์ในการประชุม ISQua’s 39th

Author : anurak Date : 29 Aug 2023
View : 203 Tags :

    รศ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ พร้อมด้วยนางกฤษดา แสวงดีและนายก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ คณะกรรมการสถาบัน เข้าร่วมการประชุม ISQua’s 39th International Conference 2023 at COEX Convention & Exhibition Center ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2566

    ในการนี้แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน ได้ร่วมเป็นวิทยากรของ ASQua บรรยายเรื่อง “Innovation and Best Practices in Safety & Quality” และ วิทยากรของ WHO บรรยายหัวข้อเรื่อง “Patient Safety in Action: Where are we with the WHO Global Patient Safety Action Plan 2021-2030?” และแพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล รองผู้อำนวยการได้ร่วมนำเสนอผลงาน Oral presentation เรื่อง “External Evaluation” นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สรพ.ยังได้นำเสนอผลงานโปสเตอร์จำนวน 6 เรื่องด้วย


คลังภาพ