ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม ระดับดีมาก (Silver Award)

Author : anurak Date : 31 Aug 2023
View : 227 Tags :


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม ระดับดีมาก (Silver Award) จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงานประชุมสัมมนาโครงการจัดทำข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel

คลังภาพ