ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ สำหรับที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพประจำปี 2566

Author : anurak Date : 02 Sep 2023
View : 319 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสรพ. บรรยายเรื่อง การพัฒนาพี่เลี้ยงเครือข่ายในการการพัฒนาระบบบริการสุขภาปฐมภูมิ/ และทิศทางสำคัญของการประเมินรับรอง ในงานอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ สำหรับที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ได้เรียนรู้ทิศทางการดำเนินงาน สรพ. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ และสร้างเครือข่ายความสำเร็จ ความภูมิใจและความสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพและวิทยากรของสรพ.

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิสรพ. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล , ดร.ดวงสมร บุญผดุง และรศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ เป็นวิทยากรสร้างการเรียนรู้ ในครั้งนี้ โดยมีที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพเข้าร่วมทั้งหมด 103 คน


คลังภาพ