ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ. สรพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

Author : anurak Date : 28 Sep 2023
View : 267 Tags :


วันนี้ (24 กันยายน 2566 ) แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน วางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข

เนื่องในวันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงงานด้านงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าเทียมเท่านานาอารยประเทศ