ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองการพัฒนาขั้นที่หนึ่ง และขั้นที่สอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 28 Sep 2023
View : 672 Tags :

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันได้พิจารณาและอนุมัติให้รับรองการพัฒนา ขั้นที่สอง จากรายงานการเยี่ยมประเมินความสำเร็จ แก่สถานพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐาน HA วันที่ 25 กันยายน 2566 สถาบัน จึงขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านรับรองการพัฒนาขั้นที่สอง โดยมีระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด ดังนี้

   สถานพยาบาลที่ได้รับรองการพัฒนาขั้นที่หนึ่ง โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

         หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ ๖.๑ อำเภอบางละมุง (ศูนย์พัทยารักษ์) จังหวัดชลบุรี

   สถานพยาบาลที่ได้รับรองการพัฒนาขั้นที่สอง โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 19 แห่ง ดังนี้

        โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จังหวัดยโสธร

     โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

     โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา กรุงเทพมหานคร

     โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

     โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

     โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

     โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

     โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     โรงพยาบาลหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

     โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จังหวัดสุรินทร์

     โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

     โรงพยาบาลนมะรักษ์เฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็งขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร

     โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

     โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี

     โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ
  1. ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น1-2.pdf
    View