ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สรพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Author : anurak Date : 19 Oct 2023
View : 200 Tags :

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบัน นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

คลังภาพ