ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สรพ. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลยาเสพติดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566

Author : suphat Date : 16 Nov 2023
View : 285 Tags :

แพทย์หญิง ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมกล่าวรายงานและขานนามผู้รับประกาศณียบัตร จำนวน 306 โรงพยาบาล ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566 ทิศทางการบำบัดยาเสพติดในอนาคต : ประมวลกฏหมายยาเสพติดสู่การปฏิบัติ (The Future Trends in Drug Treatment : The Narcotics Code to Practice) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประกาศนียบัตรสถานพยาบาลยาเสพติดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ซึ่งมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และทิศทางนโยบายในการดำเนินงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนางาน และผลักดันนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,500 คน