ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ร่วมงานการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 12 และ การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2566

Author : suphat Date : 27 Nov 2023
View : 131 Tags :

นายแพทย์ ทรนง พิลาลัย หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมงานมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 12 และ การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2566 (The 12th National Conference on Medical Informatics and The 32nd Annual Meeting of The Thai Medical Informatics Association 2023) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเวชสารสนเทศ พัฒนาข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ และเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลด้านเวชสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย


คลังภาพ