ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในขั้นที่หนึ่ง และขั้นที่สอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2566

Author : suphat Date : 27 Nov 2023
View : 367 Tags :

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันได้พิจารณาและอนุมัติให้รับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่หนึ่ง และขั้นที่สอง จากรายงานการเยี่ยมประเมินความสำเร็จ แก่สถานพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐาน HA วันที่ 24 พฤศิกายน 2566 สถาบัน จึงขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านรับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่หนึ่ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี และขั้นที่สอง โดยมีระยะเวลา 2 ปี รายละเอียด ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่หนึ่ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร

สถานพยาบาลที่ได้รับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่สอง โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลไอเอ็มเอช สีลม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ สมุทรปราการ

โรงพยาบาลบ้านคา ราชบุรี

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเมืองนารายณ์ ลพบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ หนองคาย

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ สมุทรสาคร

โรงพยาบาลฆ้องชัย กาฬสินธุ์

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล มหาสารคาม

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ หนองบัวลำภู


เอกสารแนบ
  1. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับรองขั้น.pdf
    View