ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2567

Author : anurak Date : 09 Apr 2024
View : 247 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ, ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ ผู้เยี่ยมสำรวจอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ร่วมสืบสานประเพณีไทย ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี