ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ร่วมงาน “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร” เทศกาลสงกรานต์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567

Author : suphat Date : 10 Apr 2024
View : 218 Tags :

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโสอดีตผู้บริหารและผู้มีคุณูปการต่อกระทรวงสาธารณสุข สร้างสัมพันธภาพที่ดีและความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม “วันสงกรานต์” เป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

ในการนี้แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วย ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่สถาบัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วย โดยกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี