ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. สวัสดีปีใหม่ไทย นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

Author : suphat Date : 11 Apr 2024
View : 378 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วย นางวราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม และ ทพญ.รตนอร จูห้อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาและเครือข่าย เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ได้หารือร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณภาพสถานพยาบาลในกลุ่มสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ให้มีมาตรฐานในระดับสากลที่ครอบคลุม เพื่อให้สถานพยาบาลของประเทศไทยยกระดับคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ของประเทศไทยต่อไป


คลังภาพ