ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สรพ. เข้าร่วมประชุม 6th Global Ministerial Summit on Patient Safety 2024 ณ เมือง Santiago, ประเทศสาธารณรัฐชิลี ในฐานะ Head of Delegate จากประเทศไทย

Author : anurak Date : 22 Apr 2024
View : 114 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ Head of Deleagte จากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม 6th Global Ministerial Summit on Patient Safety 2024 โดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Head of delegete จากประเทศต่างๆ อีก 40 ประเทศเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2567 ณ Gabriela Mistral Cultural Center เมือง Santiago สาธารณรัฐชิลี

สำหรับการจัดประชุมรัฐมนตรีโลกเกี่ยวกับเรื่อง Patient Safety ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำทุกประเทศ เห็นความสำคัญและจัดลำดับเรื่องดังกล่าวในการขับเคลื่อนในประเทศ รวมถึงประเด็นเรื่อง The economics of patient safety และเรื่อง Patient Voice


คลังภาพ