คลังความรู้

องค์ความรู้ HA National Forum

หน้าหลัก / คลังความรู้ / องค์ความรู้ HA National Forum

Poster ผลงานวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22

Author : sanguan Date : 03 May 2022
View : 4,031 Tags :

หมวดหมู่ Poster ผลงานวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22

  1. หมวดหมู่ Primary, Community and Integrated Care
  2. หมวดหมู่ Leadership & Management
  3. หมวดหมู่ 3P Safety (3P Patient, Personnel, People) + 2P Safety Tech
  4. หมวดหมู่ Patient Report Outcome
  5. หมวดหมู่ Effective Care Service
  6. หมวดหมู่ Spirituality
  7. หมวดหมู่ Logistic & Supply Chain Management
  8. หมวดหมู่ Technology & Innovation
  9. หมวดหมู่ ผลงาน รพ.ที่ได้รับรางวัล
  10. หมวดหมู่ ผลงาน รพ.ใหญ่ 17 รพ. + ผลงาน HACC 10 ผลงาน