จัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560