กลไกความร่วมมือคุณภาพ

QLN

หน้าหลัก / กลไกความร่วมมือคุณภาพ / QLN

Quality Learning Network


บทบาผู้จัดการเครือข่าย


 1. บริหารจัดก หนเป้าหม กลยุทธ์ แผน สรหาทรัพยากร คัดลือกพี่ลี้ยงคุณภาที่มีทัศนคติที่ีต่อกาพัฒนคุณภาพ เป็นตัแทนจาโรงพยาบาลของท่นหรือโงพยบาลลูกข่าย 
 2. เชิญชวนผู้นพ.ให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะัฒนาคุณภ และให้คุณค่าต่อกรพัฒนาศักยภพของคนในพื้นที่ ร่วม แลกปลี่ยนเรียนรู้และพันา่อเนื่อง
 3. ประสานกับผู้อนวยกา.และที่ปรึกษาประจเครือข่าย วางผนพื่พัฒนเครือข่ายให้เข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาของ พี่ลี้ยงในพื้นที่
 4. เป็นผู้นในการรียนู้ของทีม ใชเครื่องมือคุณภาที่เอื้อประโยชน์ และช่วยในการพัฒนาคุภาพ้วยควมเข้าใจ ตาบริบทและ สามรถเชื่อมโยงเข้าสู่งานประจำได้


บทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงเครือข่าย

 1. ส่งเสริมและนับสนุนกระบวนารพัฒนาคุณภาพรพ.ในพื้นที่
 2. ศึกษาาความรู้เกี่ยวกับแนวคิคุณภาและมารฐานอย่างต่อนื่อง
 3. พัฒนาทักษะการเป็นโค้ช เน้นการสร้างกระบนการแกเปลี่ยนเรียนู้
 4. สร้างการเรียนู้ ารรับช้มารฐาน HA ให้สอดค้องับริบทองร.
 5. ค้นหา/บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ และรุปทเรียนการเรียนรู้
 6. ร่วมกิจกรรมกับ สรพ.ในพื้ที่
เอกสารแนบ
 1. เมนู_Map Thailand_77 จังหวัด_เครือข่าย_zz.pdf
  View